top of page
ค้นหา

Smart Light for Better Lives แสงสว่างกับการพัฒนาเมือง

จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

ณ The Hall Convention Center อยุธยาซิตี้ปาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา


สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดงาน “Smart Light for Better Lives” แสงสว่างกับการพัฒนาเมือง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเสนอความรู้วิชาการด้านไฟฟ้าแสงสว่าง ในการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ด้านการประหยัดพลังงาน ในงานนี้ได้เชิญผู้ร่วมงานประมาณ 300 ท่าน จากหน่วยงานในสังกัดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล ในพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ดู 158 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page