ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

หน้าหลัก
สมาคม
ข่าว
ความรู้
ถาม-ตอบ
จุลสาร
ผู้ดูแลระบบ
แผนผังเว็บไซต์
ข้อเสนอแนะ
ลิงค์ต่าง ๆ

ขอเชิญร่วมลงทะเบียนเป็นผู้สนับสนุน เว็บไซต์สมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง แห่งประเทศไทย ติดต่อโฆษณา

ิดษณเชิญทางนี้ครับ

http://www.osram.co.th

http:/www.presys.in.th

าช 3,369,996
2004

 
 

ขณะนี้มีข่าวจำนวน 58 ข่าว แสดงหน้าละ 3 ข่าว

วารสารสมาคม
   

วารสารสมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง
   

ประหยัดพลังงาน

    : การเลือกโคมไฟประหยัดพลังงาน และ โคมไฟเบอร์ 5

   

ความรู้ไฟฟ้าแสงสว่าง
ทางสมาคมได้รวบรวมความรู้เรื่องของไฟฟ้าแสงสว่าง
และเรื่องที่เกี่ยวข้องไว้สมากมายสำหรับสมาชิกและผู้สนใจเข้ามา
ศึกษาหาความรู้ครับ
Untitled Page       มาตรฐานไฟทางออกและไฟฉุกเฉิน   :(23 January 2005)
      ประโยชน์และวิธีการได้รับการรับรองมาตรฐาน   :(23 January 2005)
      ความสำคัญของก๊าซธรรมชาติ   :(23 January 2005)
      เรื่องของพลังงาน  :(23 January 2005)
      การส่องสว่างไฟถนน  :(23 January 2005)

 


ปฏิทินหตุการณ์

กุมภาพันธ์ - 2555 
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

หนังสือน่าอ่าน

เอกสารประกอบการบรรยายทางวิชาการ
Author : สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
เทคโนโลยีหลอดฟลูออเรสเซนต์ใหม่กับการประหยัดพลังงาน
การประหยัดพลังงานกับไฟสาธารณะ
มาตรฐานความส่องสว่างเพื่อการทำงาน
มาตรฐานไฟแสงส่วางฉุกเฉินและไฟทางออก
ข้อมูลด้านแสงสว่างที่ควรทราบ
Price 200 บาท

2nd LUX PACIFICA LIGHTING CONFERENCE
Author : VISION AND COLOR LIGHT SOURCE
INTERIOR LIGHT GENERAL ASPECTS OF
LIGHTING PHYSICAL MEASUREMENT
OF LIGHT AND RADIATION LIGHTING
& SIGNALLING FOR TRANSPORT
ENERGY MANAGEMENT IN LIGHTING
Price 200 บาท

หนังสืออื่น ๆ

สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ชั้น 3 ตึกวิศกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) 487 ซ.รามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์: 0-2935-6905 โทรสาร: 0-2935-6569 Email: TIEA_association@hotmail.com © 2005