ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

หน้าหลัก
สมาคม
ข่าว
ความรู้
ถาม-ตอบ
จุลสาร
ผู้ดูแลระบบ
แผนผังเว็บไซต์
ข้อเสนอแนะ
ลิงค์ต่าง ๆ

ขอเชิญร่วมลงทะเบียนเป็นผู้สนับสนุน เว็บไซต์สมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง แห่งประเทศไทย ติดต่อโฆษณา

ิดษณเชิญทางนี้ครับ

http://www.osram.co.th

http:/www.presys.in.th

าช 3,451,497
2004

 

  1. ISLE- About ourselves
  2. Lux Pacifica & Lii 2015 Space Booking Form-foreign- Final
  3. Lii 2015 Brochure_
  4. Lux Pacifica 2015 Brochure _N
  5. Template for inviting papers for Lux Pacifica 2015
กำหนดการสัมมนา
วันที่
อบรมสัมมนา
สถานที่
30 - 31 มีนาคม 2558
Workshop on Interior Lighting Design with Virtual Images ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร วสท.
     
28 - 29 พฤษภาคม 2558
อบรมเรื่อง  Technical Interpretation of Roadway Luminaire Photometric Data ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร วสท.
     
22 - 23 มิถุนายน 2558
Workshop on Road Lighting Design with LEDs ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร วสท.
     
23 - 24 กรกฎาคม 2558
อบรมเรื่อง Specific Technical Data of LED Product ห้องประชุม 1 ชั้น 3
    อาคาร วสท.
20 - 21 สิงหาคม 2558
อบรมเรื่อง การแปลความหมาย และการใช้ประโยชน์ข้อมูลของ LED จากผลการทดสอบ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร วสท.
     
24 - 25 กันยายน 2558
Workshop on Sports Lighting Design and Simulation ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร วสท.
     
* สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร.0-2935-6905

 

ใบสมัครการแข่งขัน

 

 

 

 

 


 

ขณะนี้มีข่าวจำนวน 58 ข่าว แสดงหน้าละ 3 ข่าว

วารสารสมาคม
   

วารสารสมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง
   

ประหยัดพลังงาน

    : การเลือกโคมไฟประหยัดพลังงาน และ โคมไฟเบอร์ 5

   

ความรู้ไฟฟ้าแสงสว่าง
ทางสมาคมได้รวบรวมความรู้เรื่องของไฟฟ้าแสงสว่าง
และเรื่องที่เกี่ยวข้องไว้สมากมายสำหรับสมาชิกและผู้สนใจเข้ามา
ศึกษาหาความรู้ครับ
Untitled Page       มาตรฐานไฟทางออกและไฟฉุกเฉิน   :(23 January 2005)
      ประโยชน์และวิธีการได้รับการรับรองมาตรฐาน   :(23 January 2005)
      ความสำคัญของก๊าซธรรมชาติ   :(23 January 2005)
      เรื่องของพลังงาน  :(23 January 2005)
      การส่องสว่างไฟถนน  :(23 January 2005)

 


ปฏิทินหตุการณ์

กุมภาพันธ์ - 2555 
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

หนังสือน่าอ่าน

เอกสารประกอบการบรรยายทางวิชาการ
Author : สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
เทคโนโลยีหลอดฟลูออเรสเซนต์ใหม่กับการประหยัดพลังงาน
การประหยัดพลังงานกับไฟสาธารณะ
มาตรฐานความส่องสว่างเพื่อการทำงาน
มาตรฐานไฟแสงส่วางฉุกเฉินและไฟทางออก
ข้อมูลด้านแสงสว่างที่ควรทราบ
Price 200 บาท

2nd LUX PACIFICA LIGHTING CONFERENCE
Author : VISION AND COLOR LIGHT SOURCE
INTERIOR LIGHT GENERAL ASPECTS OF
LIGHTING PHYSICAL MEASUREMENT
OF LIGHT AND RADIATION LIGHTING
& SIGNALLING FOR TRANSPORT
ENERGY MANAGEMENT IN LIGHTING
Price 200 บาท

หนังสืออื่น ๆ

สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ชั้น 3 ตึกวิศกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) 487 ซ.รามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์: 0-2935-6905 โทรสาร: 0-2935-6569 Email: TIEA_association@hotmail.com © 2005